';

FUNDAROMA

Yorumlar
Paylaş

FUNDAROMA

Rezidans | Ofis | Meydan | AVM
Proje Detayları

Çankaya’nın önemli kavşaklarından birinde yer alan projeden beklenen, arazi üzerinde bir ticaret – ofis kompleksi tasarlanmasıydı.

Tasarıma arazinin bulunduğu konumun analizleri ile başlandı. Çünkü tasarım sürecinin en zorlu kısmı arazi üzerindeki yapının kavşakla kuracağı ilişkiydi. Kavşak hem yaya hemde taşıt yoğunluğu ile sıkışık bir görünüm vermekteydi. Burada tasarlanacak yapı kavşağın bu sıkışık görüntüsünü yok etmeliydi.

Bu amaç doğrultusunda ilk olarak; var olan meydan büyütülerek yaya yoğunluğu arazinin içine alınacak, bu sayede arazi-kavşak arasında bulunan snırlar yok edilerek bir bütünleşme sağlanacaktır. Bu bütünleşmeyi ve özgürleşmeyi sağlamak için ofis blokları kavşaktan en uzak bölgede tanımlanmış; kavşak ve ofis bloğu arasında serbest ticaret mekanları ön görülmüştür. Serbest ticaret mekanları bir saçak altına toplanmış, saçak üzerine yaya akslarını doğrudan aydınlatabilecek şekilde ışıklıklar açılmıştır.

Ofis bloğunun  tasarımı da bu fikirler doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Aslında birbirlerinden ayrı olmalarına rağmen taşıdıkları çizgilerle algıda bir bütünü oluşturmaktadır. Bu sayede en baştan beri tasarıma yön veren bütünleşme fikrinin birer sembolü haline gelmişlerdir.