NEXUS

Yorumlar
Paylaş

NEXUS

About The Project

Owner: Berlika Construction
Employer: Berlika Construction
Architecture Design: Korucuoğlu Architecture / Tümay Korucuoğlu
Static Project: Konkan Engineering
Mechanical Project: Ymt Engineering
Electricity Project: Özay Engineering
Location: Yenimahalle / Ankara / Turkey
Construction Site: 30.000,00 m²
Project Date: 2015

Proje Detayları

Sanat; insanların duygu ve düşüncelerinin aktarılabilmesi için en önemli araçtır. Mimarlık ise sanat dalları içerisinde ifadelerin en kalıcı şekilde aktarılmasını sağlar. Bu bağlamda mimarlık inşa edilmiş duygu olarak tanımlanabilir. Tarih boyunca mimarlık bir çok fikir ve duyguyu aktarmakta kullanılmıştır. Bunlar içerisinde en önemlilerinden biride gökyüzüne ulaşmak arzusudur.

Yapı, kentin hızla gelişen Eskişehir Yolu aksına; bu arzuyu simgelemek ve insan-kent ilişkisine yeni bir bakış açısı kazandırmak için tasarlanmıştır. Cephede tasarlanan kademeli yükseliş, insan ölçeğinde yapının sonsuz bir yükselme eğiliminde olduğu algısını yaratmaktadır. Benzer bir algı, ticaret bazasının çizgileriyle de oluşturulmuştur.

Yapı, kent içinde oluşturduğu düzlem ile rezidans kavramına yeni bir çeper çizmektedir. Şehre bakan hakim manzaradan en yüksek seviyede yararlanılmıştır. Konut bloğu sakinlerini ticaret bazasından ayırmak ve görsel-algısal ilişkilerini kesmek için konut bloğu ile ticaret bazası arasında tampon bölge görevini üstlenen sosyal tesis konumlandırılmıştır. Bu sosyal tesis ile konut bloğu için açık havuz imkanı sunulmuştur.

Ticaret bazasında ise; kendisini yoldan sergiletebilecek, üç farklı cephede konumlandırılmış ticaret birimleri tasarlanmıştır.