NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ

Neşet Ertaş - Kültür Merkezi
Neşet Ertaş - Kültür Merkezi
Yorumlar
Paylaş

NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ

About The Project

Owner: Kecioren Municipality
Employer: Kecioren Municipality
Architecture Design: Korucuoğlu Architecture / Tümay Korucuoğlu
Static Project:
Mechanical Project:
Electricity Project:
Location:
Construction Site:
Project Date:

Proje Detayları

Ankara, Keçiören Kuşcağız bölgesinin önemli bir kavşak noktasında bulunan arsa aynı zamanda kavşak-park ilişkisinin sağlandığı bir konumdadır. Arsa üzerine konumlanacak yapının kavşak-park, ve kavşak-manzara ilişkisini yok etmemeliydi.
Bu anlamda ana kütle kolonlar üzerinde havada asılı olarak dizayn edilerek yeşil alan ve görsel süreklilik devam ettirilmiş, bina altı meydan düzenlemesi oluşturulmuştur.

Bu meydandan alt fuayeye ulaşım, boşlukta devam eden bir yürüyen merdiven  ile sağlandı. Aynı zamanda binanın iki yanında birbirine simetrik olarak konumlandırılan ve boşlukta çıkan iki merdiven ile de alt fuayeye ve üst fuayeye zeminden bağlantı kuruldu. Dairesel çok amaçlı salonunun arka kısmında yardımcı mekanlar çözüldü.

Doğal aydınlanmış alanların ekonomik, mekansal ve görsel getirileri göz önünde bulundurularak, yapı cephesi tamamen şeffaf kurgulandı. Dairesel kütleyi çevreleyen giydirme cephenin üzerine, ışığın mekanlara kontrollü ulaşması ve görsel olarak binaya derinlik katması amacı ile açılı konumlandırılan alüminyum levhalardan meydana gelen ikinci bir katman oluşturuldu. Tasarımda çelik ve betonarme kullanılarak oluşturulan karma taşıyıcı sistemin bir getirisi olarak kesintisiz açık mekanlar oluşturuldu.

Avlunun her yönden insanları davet eden / içine alan güçlü bir kültürel odak noktası hüviyeti kazandırılmaya çalışılmıştır. 800  kişilik konferans salonu, bölgenin ihtiyacı olan kültürel etkinliklere ve organizasyonlara cevap verecek donanımda ele alınarak planlanmıştır.