MİKRO İNŞAAT

Yorumlar
Paylaş

MİKRO İNŞAAT

(öneri proje)
About The Project

Owner: Mia Construction
Employer: Mia Construction
Architecture Design: Korucuoğlu Architecture / Tümay Korucuoğlu
Static Project:
Mechanical Project:
Electricity Project:
Location: İncek Çayyolu / Ankara / Turkey
Construction Site:
Project Date: 2012

Proje Detayları

Konut ve ticaret alanlarından oluşan proje; İncek yolu ile Çayyolu arasında, konut ve ticari anlamda yerleşimin hızla geliştiği merkezi noktada yer almaktadır. Projenin yerleşim planı oluşturulurken arazi verilerinden azami ölçüde yararlanmak amaçlanmıştır. Bir başka değişle topografya, öncelikli tasarım elemanı olarak kullanılmıştır. Bu sebeple konut alanları parsel sınırlarına çekilerek, arazi eğimine sadık temel form yaratılmış, geri kalan alanda ise tüm kullanıcıların deneyimleyebileceği gölet ve zengin bitki örtüsünden oluşan peyzaja hizmet eden avlu oluşturulmuştur. Avlunun üst kotunda başlayan su sirkülasyonu, şelale formunu alarak alt kotlara taşınmakta ve tüm peyzaj alanını sarmaktadır. Gölet alanını destekleyen yapay tepeler, yaya yolları ve köprüler ile zenginleştirilmiş, sosyal tesise de ev sahipliği yapan bu yeşil doku kullanıcıların doğa içinde, kaliteli vakit geçirmelerini hedeflemektedir.

Oluşturulan temel formun alt kotunda, arazinin eğimini destekleyen ve bu eğimin verileri doğrultusunda kat sınırları belirlenen 2+1 konutlar teraslanarak ve yükselen her katta geri çekilerek çözülmüştür. Yatay düzlemde oluşturulan bu konut alanı sahip olduğu terasları sayesinde kullanıcılarını gölet ve peyzaj alanını birebir deneyimleme imkanı sunmaktadır. Yatay konut blokları üzerinde yükselen, çok katlı konut blokları ise 3 doğrusal, 2 kare plandan oluşan toplam 6 konut bloğundan meydana gelmektedir. Dikey konut bloklarında 2 farklı plan tipine gidilerek kullanıcı varyasyonunun arttırılması ve peyzaj alanından her bir kullanıcının etkin şekilde faydalanması, yaşanabilir tüm mekanlardan görüş alanına sahip olunması esas alınmıştır. 2. boyutta arazi gereksinimlerini karşılayan projenin, 3. boyutta oluşturabileceği duvar etkisini kırmak amacıyla  blok yükseklikleri farklılaştırılmıştır. Yatay konutlar yeşil ile yakın kottan  ilişkilendirilirken, yeşil ile ilişkiyi yüksek kotlarda da sürdürmek adına dikey konut bloklarının çatı katlarında ve ara katlarda tüm kullanıcılara hizmet eden kat bahçeleri oluşturulmuştur. Böylelikle projenin hangi konumunda yer alırsa alsın tüm kullanıcılar, peyzaj alanına yönlendirilmiş ve yaratılan yeşil doku ile bütünleşmiş olacaktır.

Tüm konut bloklarının zemin katlarının boşaltılıp, şeffaf-geniş lobiler haline getirilmesi de yeşil manzaranın kesintiye uğramasının önüne geçmiş, yeşilin sürekliliği konut girişlerinden de hissedilir hale getirilmiştir. Arazinin güney doğu köşesinde ise diğer tüm konutlardan bilinçli olarak uzakta tasarlanmış, 1+1 ve 2+1 konut bloğu yer almaktadır. Altında, üçgen geometride tasarlanmış cadde dükkanları barındırması nedeni ile farklı kullanım kitlesine sahip bu blok, arazideki diğer yapılaşmalardan uzakta tutulmuş böylelikle hem diğer konut bloklarına, araziyi saran iki cadde üzerinden de kontrollü geçiş alanı tanımlamış hem de site girişinde güçlü, simgesel bir etki yaratmıştır.