YDA SAPPHIRE

Yorumlar
Paylaş

YDA SAPPHIRE

(öneri proje)
About The Project

Owner: YDA Constrution
Employer: YDA Constrution
Architecture Design: Korucuoğlu Architecture / Tümay Korucuoğlu
Static Project:
Mechanical Project:
Electricity Project:
Location: Eskisehir Road / Ankara
Construction Site:
Project Date: 2012

Proje Detayları

Proje arsası, Ankara’nın yeni merkezinin odağında olması ile birlikte şehrin en önemli omurgası olan Eskişehir yoluna bulunan 300 metrelik cephe hattı ile olağanüstü bir konuma sahiptir.
Bölgenin ve Ankara’nın en önemli yapılarının bulunduğu bir arenada tasarlanacak projenin bir nirengi noktası oluşturması gerekmektedir. Yapılacak tasarım mimari plastik ve fonksiyon olarak da öne çıkmalıydı. Mimari plastik olarak şimdiki kötü şöhretini yok eden, buna karşılık Eskişehir yolundan biraz uzaklaşarak insanları içine çeken bir yapı olmalıydı. Bu yapının içinde insanlar huzur içinde toplanmalıydı.
Projelendirilecek alan iki ayrı parselden oluşmaktaydı. Bu iki parseli aralarından geçen trafik yolu bölmekteydi. İlk iş olarak bu iki parseli birleştirmek, arsalar arasındaki değer farkını yok etmek dolayısıyla da fonksiyon sürekliliğini sağlamak amaç edinilmiştir.

Bu iki parselin birleştirilmesi ile; parseller arasındaki trafik yolu zemin altına alınarak  parsellerin fonksiyonel olarak birleşmesi sağlanmış aynı zamanda, bodrum katlardaki otopark giriş-çıkışları buradan sağlanmıştır.

Üst kot (zemin) tamamen yayalaştırılmış ve işlevsel süreklilik sağlanmıştır. İki parselin üzerinde oluşturulan saçak-kat ile bu saçak kat altında bir yaşam oluşturulmuştur. Toplanma ve buluşma noktası (mekanı) diyebileceğimiz sadece üstü kapalı diğer her tarafı açık, trafikten arındırılmış insani bir mekan oluşturulmuştur. Metro gidiş-gelişleri ile de çevre insanlarının yoğun olarak kullanacağı bu saçak altı kullanımı ile projenin simgesel bir nokta haline gelmesi kaçınılmazdır. Eskişehir yolundan başlayıp Çukurambar ‘ın iç bölgelerine kadar uzanan yeşil ile yayalaştırılmış bir bant oluşturulmuş bu da insanların günün her saatinde kullanacağı bir mekan oluşmasını sağlamıştır. İki parsel üzerinde oluşturulan saçak-katın altında yapılacak kütleler değişik ebat ve tasarımlardan oluşacağı gibi bu kotta düşünülen sokaklar ve meydanlar ile insan ölçeğinde bir mekan tasarlamış ve kente kazandırılmış olacaktır. Saçak-kat, zemin katı yağmurdan, kardan, güneşten korurken aynı zamanda değişik büyüklükte ofisler yaratılmasını sağlamıştır.

Birbirinden ayrılmış iki parça olarak tasarlanan kuleler aynı yüksekliğe sahiptir. Kulelerde her türlü hizmetin sağlanması ve bunun için gerekli mekanların ayrılması gerekmektedir. Bu yardımcı mekanlar bodrum katlarda olabileceği gibi kat bahçesi ve tesisat katı gibi ayrılan katlarda da oluşturulabilecek şekilde düşünülmüştür.

Mimari plastiği ve fonksiyonel yapısı ile öne çıkan hizmetiyle ve teknolojisi ile farklılık yaratan bir yapı tasarlanarak satış ve kiralama kolaylığı getirmek, aynı zamanda kente ve kentliye yıllarca hizmet edecek bir tasarım gerçekleştirmek amaç edinilmiştir.